Έκθεση εποχής 2023

Ο εκπαιδευτικός κύκλος για το έτος 2022 των ανασκαφών του Πολιτειακού πανεπιστημίου του Michigan (MSU)η οποία ξεκίνησε στις 16 Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου, ήταν αφιερωμένος στη βελτίωση της μελέτης και των αποθηκευτικών χώρων καθώς και στα εν εξελίξει έργα έρευνας, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης.