Έκθεση εποχής 2021

Η φετινή περίοδος (2021) του Ανασκαφικού Προγράμματος του Michigan State University στα Ίσθμια, η οποία ξεκίνησε στις 21 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 24 Αυγούστου, περιλάμβανε ερευνητική δράση και εργασίες συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου. Η συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19 εξακολουθεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εργασίες στα Ίσθμια, κυρίως λόγω του κλεισίματος του χώρου στο μη-απαραίτητο προσωπικό για το μεγαλύτερο μέρος του 2020 και των περιορισμών των ταξιδιών στο προσωπικό του Προγράμματος. Συνεπώς, η φετινή ομάδα αποτελούνταν από τους εξής: