Σε αντάλλαγμα με τη φωτιά

Έκθεση Τέχνης από την Κεραμική Τέχνη στην Ελλάδα – Προπτυχιακές Σπουδές 2023