Αριστερά, οι λαβές και το στόμιο ενός αμφορέα. Ένα έγχρωμο έμπλαστρο Kodak βρίσκεται δίπλα στο τεχνούργημα. Αυτή είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα.