Το δεύτερο σύνολο εικόνων της αποσπασματικής επιγραφής, με λεπτομερή άποψη του κειμένου χαραγμένη στο μπροστινό μέρος μιας πέτρας ως αποτέλεσμα του αλλαγμένου φωτισμού. Αυτή είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα.