Ένα oiochoe (βάζο κρασιού) εμφανίζεται στα αριστερά, με ένα εργαλείο μέτρησης τοποθετημένο μπροστά του. Ένα έγχρωμο έμπλαστρο Kodak βρίσκεται δίπλα στο τεχνούργημα. Αυτή είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα.