Δύο φοιτητές κρατούν κάμερες πάνω από τα θεμέλια ενός κτιρίου. Αυτή είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα.