Μια κοντινή εικόνα ενός ρωμαϊκού δοχείου. Ένα θολό χέρι φαίνεται να τείνει σε μια ρωγμή στη δομή. Αυτή είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα.